Bilden innehållet två pratbubblor, mobiltelefon, dator och anteckningsblock.

Jag är din digitala strateg

... och vad betyder det? När man pratar om det "digitala" kan man idag hänvisa till i stort sett vad som helst. Utbudet inom området är enormt och kraftigt växande. Så hur ska man ha en chans att hänga med? Hur vet man vad som är bäst? Det är där jag kommer in.

Många tror att en digital strateg endast arbetar med utvärdering och inköp av digitala verktyg. Enligt mig har rollen ett bredare ansvar. Jag menar att det är den digitala strategens uppgift att undersöka de behov som finns, ta fram idéer och leverera en praktisk lösning, något som ofta är ett digitalt verktyg. Den digitala biten, tekniken, är oftast inte den största. Den är inte heller den viktigaste. Man ska inte digitalisera bara för digitaliseringens skull, syftet måste alltid vara att verksamheten ska fungera bättre. Ibland går problemet inte alls att lösa med hjälp av digitala medel. En chat på företagets hemsidan t.ex. är inte det bästa sättet att nå en målgrupp som sällan besöker den.

För att ta reda på vad det bästa sättet är arbetar jag utifrån fyra frågeställningar:

  • Vad är problemet?
  • Hur påverkar det organisationen?
  • Hur påverkar det kunderna?
  • Vad kan göras åt det?

Dessa genomsyrar allt mitt arbete, och är återkommande tema i alla mina tjänster. Om du tycker det låter intressant tycker jag du ska läsa mer om mina tjänster.