Meriter

Här kan du läsa om de tjänster jag haft kopplat till digital utveckling. Det kan vara värt att notera att varje tjänst i sig sedan har inneburit ett till många utvecklingsprojekt.

Digital utvecklare, MynAK 2018 – pågående

Som digital utvecklare på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, MynAK, ansvarar jag över myndighetens samtliga digitala verktyg och processer.

Webbstrateg, Gävle kommun 2015 – 2018

I mitt arbete som webbstrateg förser jag kommunens förvaltningar och profilbärande verksamheter med rätt förutsättningar och verktyg för att kunna arbeta hållbart och effektivt med digitala hjälpmedel. Jag är även med och leder och utvecklar olika processer, är delaktig i att ta fram strategier och planer samt samordna interna och externa resurser i olika arbeten. Det är även jag som håller i kontakten med ex. tjänsteleverantörer, byråer och kommunens interna IT-avdelning. Jag har även de övergripande ansvaret för utvecklingen av funktioner och utbildningen av nya redaktörer till alla digitala kanaler.

Utöver min mer strategiska roll så arbetar jag också operativt med utvecklingen av våra webbplatser. Jag är idag projektledare för digitala kanaler som är en del i programmet Digital förnyelse – en satsning för att utveckla kommunens digitala kommunikation, service och tjänster. Mitt arbete i projektet består till stor del av att omsätta mål och visioner till konkreta funktioner, skisser, prototyper och senare färdiga produkter och tjänster. Arbetet i projektet har även innefattat framtagning av strategiska dokument för att stödja den operativa verksamheten. Jag har bl.a. tagit fram designprinciper, redaktörsguider och processkartor.

Frontendutvecklare, Zoovillage 2014 – 2015

I rollen som webbansvarig på e-handelsföretaget Zoovillage så säkerställde jag att företagets webbplats höll hög kvalitet som både kommunikations- och försäljningskanal. Jag bar det övergripande ansvaret för all intern- och extern kommunikation, arbetade med kampanjer, online marknadsföring, sökmotoroptimering och analyserade kundernas beteende på webbplatsen. Som ett led i utvecklingen av företagets webbnärvaro utvecklade och designade jag en ny adaptiv webbplats som var i linje med företagets varumärkesprofil och framtida visioner.

Webb- och kommunikationskonsult, SilfverbergCreative 2013 – pågående

Detta är min enskilda firma som jag driver vid sidan av mitt heltidsjobb. Där arbetar jag som kommunikationskonsult, som rådgivare i kommunikationsfrågor och som stöd vid kartläggning av planerade insatser. I rollen som konsult har jag hjälpt bl.a. byggföretag, revisionsfirmor, hantverkare, DJs, rekryteringsföretag och ideella föreningar med deras uttryck – framförallt deras närvaro på webben och i sociala medier.