Utbildning

Här kan du läsa om de utbildningar jag gått och vilka erfarenheter de gett mig.

Gränssnittsdesign/UX, Berghs 2017

Under denna kurs lärde jag mig gränssnittsdesign för både webb och smartphones med användaren i fokus. Kursen behandlade bl.a. hur man väljer designmönster, typografi och ikoner samt hur man arbetar med responsiv design för alla typer av enheter.

Projektledningskurs, XLPM 24 PDU poäng 2015

Under denna utbildning lärde jag mig projektledning enligt projektmetodiken XLPM, som är i linje med gällande standarder från ISO och PMI. Vi gick bl.a. igenom projektledarens roll i ett projekts olika faser samt mer konkreta verktyg för att driva och förvalta olika typer av projekt.

Informatörsprogrammet 180hp, Högskolan i Gävle 2011-2014

Under min informatörsutbildning utvecklade jag min förmåga att informera, argumentera och kommunicera operativt och strategiskt – välja rätt budskap och kanal. Det gjordes genom att studera egenskaperna hos olika medier – hur de skiljer sig åt, vilka styrkor respektive svagheter var och en har samt hur moderna medier används som kommunikationsmedel i olika situationer.