Copy texter

Copy-tjänsten riktar sig till dig som behöver hjälp med framtagning och formulering av texter. Jag hjälper dig med allt från idé till färdiga texter.

De jag kan erbjuda inom copy är:

  • Undersökning och analys av konkurrenters innehåll.
  • Framtagning av förslag på texter som bör finnas i aktuellt informationsmaterial.
  • Renskrivning och korrekturläsning.

Kontakta mig så berättar jag mer